STUDENTSKA ZADRUGA " S A J A M "
U skladu sa članom 43, 45 i 46 Opštih pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 i Sl.glasnik RS br.47/2010), donetih na osnovu javnih ovlašćenja iz člana 85. Zakona o zadrugama (Sl.list SRJ br.41/96 i 12/98), Studentsko omladinski zadružni savez Srbije, utvrđuje jedinstvene elemente za obračun zarade:

MINIMALNE NAKNADE ZA OBRAČUN ZARADA ZADRUGARA

GRUPA

VRSTA POSLA

JED. MERE

NAKNADA ZA RAD U DINARIMA
(N E T O)

NAPOMENA

1.

Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna posebna stručna sprema kao što su:kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa, ekspedicija pošte, fotokopiranje, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, servirki, redara, telefonista, spemačica u sobama i drugi sl.poslovi.

SAT

220,00 din

Iz ukupne (bruto) ostvarene zarade, odnosno ukupno uplaćenog iznosa povodom rada zadrugara, saglasno propisima, isplaćuje se neto zarada zadrugara uz prethodni obračun i podmirenje sledećih obaveza:
članski doprinos za zajedničke potrebe zadrugara od 10% (na neto za isplatu)
doprinos za slučaj povrede na radu
- zdravstveno 2%
- penzij. invalidsko 4%
porez na dohodak građana 20%
- uz odbitak normiranih troškova od 20% i poreski kredit od 40%.
Obračun neto zarade za isplatu zadrugaru, odnosno bruto za uplatu od strane poslodavca, vrši se prema sledećem:
bruto/neto=1,302567 (za zadrugare mlađe od 26.god ako su na školovanju)
bruto/neto=1,811884 (za zadrugare/nezaposlena lica)
Obračun neto zarade za isplatu zadrugaru i ukupnih propisanih obaveza, vrši se po posebnoj metodologiji, odnosno uputstvu koje je dao savez omladinskih i studentskih zadruga Srbije, shodno zakonu i drugim propisima.

2.

Poslovi za koje je potrebna srednja stručna sprema ili povećan fizički napor kao što su poslovi daktilografa, rad na kompjuterima, tehničko crtanje, knjiženje, blagajne, sekretarice, medicinske sestre, vozači, kuriri izvan zgrade, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremačice u bolnicama, proizvodnim halama i magacinima i drugi slični poslovi.

SAT

240,00 din

3.

Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor i drugi slični poslovi.

SAT

300,00 din

4.

Teži fizički poslovi kao što su: prenos arhive, rašćišćavanje dvorišta i hala, utovar-istovar pića, mesa i druge kabaste robe i drugi slični poslovi.

SAT

320,00 din

5.

Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost kao i teški fizički poslovi kao što su: utovar, prenos i istovar nameštaja, građevinskog materijala, teških predmeta i drugi slični poslovi.

SAT

360,00 din

6.

Poslovi koji traju jedan ili dva dana.

DAN

2.500,00 din

7.

Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od 5 časova dnevno.

DAN

1.600,00 din

8.

Dežurstvo na sajmu (domaćica štanda).

DAN

3.000,00 din

9.

Dnevnica u građevinarstvu.

DAN

2.700,00 din

10.

Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana.

MESEC

PLATA RADNIKA ZA TO ILI SLIČNO RADNO MESTO

11.

Specifični poslovi u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu.

NORMA

PREMA DOGOVORU NA OSNOVU UOBIČAJENIH STANDARDNIH NORMI