1.RADNIK SA POLOŽENIM ISPITOM ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU.